Ruby on Rails expert

DevCMS Gov

Gemeenten hebben met veel externe partijen te maken, waarnaar verschillende bekendmakingen worden gecommuniceerd. De Gov module maakt dit zeer eenvoudig.