Ruby on Rails expert

Vergunningversneller

Vergunningversneller ondersteunt vergunningverleners en -aanvragers bij het overleg om uiteindelijk op een succesvolle aanvraag uit te komen.

Quote

De Vergunningversneller toont heel snel wat de risico’s van een project zijn en of het haalbaar is. Enorm belangrijk, als je bedenkt dat nu nog 80% van de aanvragen voor een Omgevingsvergunning niet ontvankelijk zijn!

Piet Paantjens, Stichting Bouwen met Winst

Quote

Nedforce heeft met grote inzet met ons meegedacht over mogelijke oplossingen en toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Daardoor is er een oplossing gerealiseerd waarmee we in de komende tijd goed vooruit kunnen.

Monique Fransen, SBRCURnet