Ruby on Rails expert

Rivierenwijk.nl

De webapplicatie is ontwikkeld voor Rivierenwijk, een wijk in Deventer. De applicatie is op basis van DevCMS gebouwd. DevCMS is het speciaal voor de gemeente Deventer ontwikkelde Content Management Systeem.