Ruby on Rails expert

De Vijfde Hoek

De website van De Vijfde Hoek is net als onder andere de website van Rivierenwijk Deventer een op DevCMS gebaseerde website, waar de wijkbewoners relevante informatie kunnen vinden.

Homepage De Vijfde Hoek
Quote

Nedforce is zeer kundig op technisch gebied en werkt met klanten samen. Het succes van het project gaat voor persoonlijke voordelen. Voor mij zijn dit zeldzame en waardevolle eigenschappen.

Jurgen van den Brand, Gemeente Deventer