Ruby on Rails expert

Nedforce SLA

Graag sluiten we een Service Level Agreement (SLA) af op uw applicatie waarin we de bereikbaarheid, tarieven en responstijden voor langere tijd vastleggen.