Ruby on Rails expert

Issue tracking

Als er fouten optreden in uw website wordt dat direct opgemerkt door de applicatie. Deze fouten worden dan naar ons gemaild of direct in Redmine geplaatst zodat wij altijd op de hoogte zijn van eventuele problemen.