Ruby on Rails expert

Website gemeente Deventer in top 10

Roderick van Domburg, 15-11-2009

De gemeente Deventer is naar de negende plaats gestegen op de landelijke ranglijst voor digitale dienstverlening. De resultaten en ranglijsten naar aanleiding van het Jaaronderzoek 2009 van de Overheid.nl Monitor zijn op maandag 9 november bekend gemaakt. De website werd in 2008 door Nedforce ontwikkeld en nog steeds wordt er druk aan doorontwikkeld.

Het programma Overheid heeft Antwoord © heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzocht welke overheidsorganisaties het best scoren op het gebied van de elektronische dienstverlening.
Deventer scoort vooral goed waar het gaat om dienstverlening, de burger centraal en interactiviteit. De dienstverlening is aanzienlijk verbeterd met de nieuwe producten- en dienstencatalogus. Veel meer producten kunnen online besteld en afgerekend worden. Ook kan via de site direct een afspraak gemaakt worden met Publiekszaken van de gemeente.

Blijven ontwikkelen

Wethouder publieke dienstverlening en ICT Gosse Hiemstra: “Ik ben zeer tevreden met een plaats in de top tien. Als college hebben we de ambitie geformuleerd dat we als excellente dienstverlener tot de top tien van Nederland willen behoren. Dat is met de website nu gelukt en we stijgen naar verwachting de komende tijd nog verder. Bijvoorbeeld door het op de website publiceren van gemeentelijke bekendmakingen. Maar ook door het interactief kunnen bekijken van bestemmingsplannen.”
In Overijssel is Deventer nu gestegen naar de tweede plaats. In de categorie gemeenten tussen 50.000 en 100.000 inwoners scoort Deventer een 3e plek. Eerder dit jaar won de gemeentelijke website al de Logeion Publieksprijs als beste website van Nederland.