Ruby on Rails expert

Vergunningsversneller op de Dag van de Wabo

Stefan Kroes, 15-11-2010

Heeft u vanuit de overheid of vanuit de bouw te maken met het aanvragen of verlenen van een omgevingsvergunning?

De Vergunningversneller een slimme webapplicatie waarmee u samen online het aanvragen van een omgevingsvergunning voorbereidt. De applicatie wordt ontwikkeld door Nedforce in opdracht van SBR.

De bètaversie van Vergunningversneller is op de Dag van de Wabo op 11 november in Nijkerk voor het eerst aan het publiek getoond door SBR en de Stichting Bouwen met Winst. De stand, presentatie en workshops werden allen zeer goed bezocht en ontvangen.

De Vergunningversneller is een digitaal instrument waarmee alle betrokkenen flink wat tijd en geld kunnen besparen. Uitgangspunt is dat alle private en publieke partijen die betrokken zijn bij het aanvragen van een omgevingsvergunning eerder met elkaar in overleg gaan dan voorheen. U overlegt gestructureerd en maakt daarbij gebruik van checklisten met praktijkvragen. 
Uiteindelijk zal het aanvragen van een vergunning minder tijd kosten en is de kwaliteit van de aanvraag sterk verbeterd. Ook is snel duidelijk wat de risico’s van een project zijn en of een project haalbaar is. Zeer belangrijk, als je bedenkt dat nu nog ongeveer 80% van de aanvragen voor een omgevingsvergunning niet ontvankelijk blijken te zijn! Vandaar de slogan waarmee deze nieuwe webapplicatie wordt gelanceerd: Voorsprong door voorwerk.

De Vergunningversneller is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met vergunningenprocedures in verband met de fysieke leefomgeving. Voor verleners, zoals gemeenten, provincies en waterschappen en voor professionele aanvragers, zoals projectontwikkelaars, architecten, adviseurs en ontwikkelende bouwers.