Ruby on Rails expert

Nedforce levert op: De Vijfde Hoek

Roel van der Hoorn, 26-01-2012

Nedforce heeft de website van De Vijfde Hoek opgeleverd aan de Gemeente Deventer. De website, die gebaseerd is op DevCMS, biedt een overzicht van de kavels die worden gerealiseerd in de wijk De Vijfde Hoek in Deventer.

Nedforce heeft de website van De Vijfde Hoek opgeleverd aan de Gemeente Deventer. De website, die gebaseerd is op DevCMS, biedt een overzicht van de kavels die worden gerealiseerd in de wijk De Vijfde Hoek in Deventer.

In eerste instantie was het de bedoeling dat deze website al in 2011 zou worden opgeleverd, maar de Raad van State moest nog uitspraak doen of er ook daadwerkelijk gebouwd mocht worden. De Raad van State heeft het sein op groen gezet , dus zodoende is de website nu definitief publiek bereikbaar.

Door flexibiliteit van zowel de kant van de Gemeente Deventer als van Nedforce en door korte communicatielijnen ziet de website er strak uit en biedt het, met behulp van imagemaps, leuke mogelijkheden om bijvoorbeeld zelf je eigen kavel te selecteren.